Cine a pictat prima icoană?


Vizualizari: 400

Filed under : Oameni

Întotdeauna m-am întrebat, privind picturile de pe zidurile bisericilor: oare cine a fost primul om care desenat chipurile sfinților? Cum a potrivit el culorile din pensulă, liniile, ochii și privirea apostolilor? Trebuie să-i fi și cunoscut la chip pe unii dintre ei, să le fi vorbit, să le fi ascultat poveștile…

A convertit mulți evrei la credinţa creştină Sfantul Luca, primul pictor de icoane.

Sfântul Apostol Luca, a cărui pomenire creștinii ortodocși o sărbătoresc pe 18 octombrie, este considerat fondatorul iconografiei creștine. Sfântul Evanghelist Luca s-a născut în cetatea siriană Antiohia. Părinţii lui nu erau evrei. Totuși, Luca avea o educație aleasă și cunoștea foarte bine legile lui Moise şi obiceiurilor poporului evreu. Este posibil ca el să fi primit religia iudaică înainte de a se converti la creştinism. În tinerețe, bărbatul a fost atras de filosofie, a studiat arta și medicina. Totodată, era și foarte talentat la desen și pictură, din mâinile lui ieșind adevărate opere de artă. Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca este autorul Evangheliei după Luca, însoţitorul Sfântului Apostol Pavel (Filimon 1:24, 2 Timotei 4:10-11) şi este numărat printre Cei Șaptezeci de Apostoli. Luca s-a născut în Antiohia siriană şi a fost medic. Când a ajuns la Ierusalim, Luca a venit la credinţa în Iisus Hristos. Se spune că el și Cleopa l-au întâlnit pe Domnul înviat pe drumul spre Emaus. După Pogorârea Duhului Sfânt, Luca se întoarce în Antiohia, apoi călătoreşte spre Roma, împreună cu Sfântul Pavel, convertind foarte mulți evrei şi păgâni la credinţa creştină. La dorința creştinilor, Sfântul Luca scrie o Evanghelie. După mucenicia Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Luca propovăduieşte Evanghelia de-a lungul Italiei, Dalmaţiei, Macedoniei şi altor regiuni. La bătrâneţe ajunge în Libia, în Egiptul de Sus, apoi în Grecia unde continuă să propovăduiască şi să convertească poporul la credința creștină. În completare la Evanghelia sa, Sfântul Apostol Luca scrie Faptele Apostolilor.

Tămăduitorul de ochi

În timpul vieții, el pictează trei icoane ale Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, dar şi icoane ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Conform unei legende, Luca este cel care a pictat prima icoană a Preacuratei zisă și „Povăţuitoarea”, menţionată în Paraclisul Maicii Domnului: „Mută să fie gura păgânilor/Care nu se închină cinstitei icoanei tale,/Celei zugrăvite de sfântul/ Apostol şi Evanghelist Luca,/Ceea ce se cheamă Povăţuitoare.” Când a împlinit 84 de ani, este prins de idolatrii, care îl chinuie, îl torturează și îl spânzură de un măslin din orșul Teba, pedepsindu-l pentru credința ce i-o purta lui Iisus Hristos.

Moaștele sale făcătoare de minuni au fost strămutate la Constantinopol în timpul împăratului Constanțiu, fiul Sfântului Constantin. Oameni din toată lumea au început să vină în pelerinaj și să ceară ajutor Sfântului Luca. Foarte multe tămăduiri s-au făcut pentru cei ce sufereau de boli de ochi. Preţioasele moaşte au fost aşezate lângă altar alături de moaştele sfinţilor apostoli Andrei şi Timotei.

www.artizanescu.ro

Comments

comments

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasa un raspuns