Copiii trebuie să plângă la botez

Obiceiul la români este ca nou-născutul să fie botezat cât mai curând, pentru a nu crește „ca un păgân”. El va fi lăsat mai întâi să se întremeze, iar dacă este bolnav părinții lui îl vor boteza cât mai repede, ca să nu moară necreștinat. Ei trebuie să găsească și un naș care să garanteze […]

Pietriceaua, o biserică mică din Biserica Mare a neamului românesc

La poalele Carpaţilor, într-o zonă arhaică, îmbrăţişată de salcâmi și tei, se iveşte localitatea Pietriceaua. Tărâmul e rupt de vacarmul şoselelor care duc spre staţiunile de munte, iar aerul pare adus de îngeri, direct din Rai. Cine vizitează o dată locul acesta se va întoarce, cu siguranță. Satul aparţine de comuna Brebu, judeţul Prahova şi […]